Top
2M²Expo
2m²Expo wil kunst en kunstenaars, die via de geijkte kanalen niet aan bod komen, promoten, een podium en verkoopkansen bieden. 2m²Expo denkt dat ook het publiek dat normaal niet naar galerieën of exposities gaat toch open staat voor kunst in al zijn vormen. 2m²Expo wil daarom met steun van lokale bedrijven kleinschalige confrontaties tussen kunst en publiek organiseren. Hiermee hopen we de markt toegankelijk te maken voor kunstenaars die zich geen grote bedragen kunnen veroorloven om te exposeren en tegelijkertijd kunst toegankelijk en betaalbaar te maken voor het gewone publiek. 2m²Expo wil dit bereiken door lokale kunstenaars en lokale ondernemers samen te laten werken. 2m²Expo streeft naar een zo groot mogelijke zichtbaarheid op het internet en wil daarmee zoveel mogelijk navolging aanmoedigen zodat dit streven in zo veel mogelijk plaatsen gevolgd wordt om daarmee een maximale uitwisseling te kunnen genereren.

Twee vierkante meter aandacht !

Wij vragen u ons te sponsoren, niet met geld maar door 2 vierkante meter ruimte voor exposities beschikbaar te stellen, hetzij aan de wand hetzij een raam aan de straatkant of een etalage.

Wat doen wij met die 2 vierkante meter ?

In overleg met u bepalen we welk expositie middel wordt ingezet. Wij beschikken over draadroosters van 1 X 2 meter die gehangen kunnen worden of op de vloer geplaatst middels een voet. Eventueel kan er voor sterke kartonnen wandplaten gezorgd worden die middels een voet vrij kunnen staan. Meerdere toepassingen zijn mogelijk, uw wensen staan echter voorop.
Vervolgens stellen we u middels onze portfolio een aantal kunstenaars voor en kunt u bepalen waarmee, en met wie, we van start gaan. In principe duurt de expositie voor een kunstenaar een maand met een maximale uitloop naar een kwartaal. Andere tijdindelingen zijn uiteraard bespreekbaar. Na de afgesproken periode wordt de expositie gewisseld en zal een volgende kunstenaar zijn werk tonen.

Wat heeft uw bedrijf daaraan ? 

U steunt een lokale artiest. U heeft een leuke aandacht trekker voor uw klanten en/of bezoekers en werknemers. U wordt vermeld in de aankondigingen op internet en het lokale Huis aan Huis blad. U komt op de "Sponsor" lijst. U krijgt 10% korting op de prijs van de werken van Uw 2M²Expo.En die 10% korting krijgt u ook als u de werken op groter formaat wilt aanschaffen.

Wij maken van uw bedrijf geen 2M²Expo verkooppunt.

Belangstellenden kunnen middels hun smartphone of met behulp van de folder met ons in contact komen of zelfs direct hun bestelling plaatsen.Ook wordt u ontzorgt waar het moeilijke vragen over de getoonde kunst aangaat want er is voorzien in een foldertje waar één en ander uitgelegd wordt. Ook wordt hierin een link gegeven - middels een QR-code - naar de website. Elk kunstwerk is eveneens voorzien van zo'n code die direct naar de verkoop pagina leidt. Inmiddels is de webshop zodanig aangepast dat elke kunstenaar zijn eigen link heeft. Dus ook via de smartphone kan men direct informatie inwinnen.

Wij promoten planmatig de 2M2 exposities via de bekende sociale media. In sommige gevallen voeren we op straat flyer acties om onze aanwezigheid bij een bepaald bedrijf extra onder de aandacht te brengen. Er is een persmap voorhanden waarin ook uw bedrijf vernoemd kan worden als regelmatig gastheer/vrouw.

2M²Expo Pakket Original+Print

2M²Expo Pakket Original+Print

€ 250,00
2M²Expo Pakket Originals

2M²Expo Pakket Originals

€ 125,00